TOPHANEByggdes på en klippa år 1227 som steg 10 meter högt över havet och ligger i anslutning till Tersane (varvet). Det är en tre vånings byggnad av Ashlar stenar, som stod som en defensiv struktur för varvet under medeltiden. Tophane har figurer huggna i form av lejonhuvuden.