DEN ANTIKA STADEN SYEDRALigger 20 kilometer öster om Alanya. Det förutspås att stadens historia går tillbaka till 700 år före Kristus, enligt bibeln har staden sin existens runt 300 år före Kristus. I staden finns det en pelar avenue, ett badområde, ett kapell och ett kungahus. Den gamla staden har också en parkeringsplats. Gäster rekommenderas att följa de vägar som är avsedda för detta ändamål.