DEN ANTIKA STADEN ANTIOCHEIA AD CRAGUMLigger 60 kilometer öster om Alanya. Det upptäcktes under Bergs Kilikien regionen under antiken vid kusten av Medelhavet, en stad som byggts upp efter en uppgörelse på tre kullar. Den har fått sitt namn från Antiochos IV, kungen av Kommagene (Seleukiderriket), som levde under århundrade 100 efter kristus. En stor offentlig badplats, ett orakel, en kyrka och rådhuset är de mest anmärkningsvärda byggnaderna och platser i den antika stad. Dessutom är stranden känd för sitt porösa hav här.