DEMİRTAŞ STRANDENDenna strand ser oändlig ut och har en sandig och orörd natur.