THE ANCIENT CITY OF HAMAXIANachádza sa 12 km od Alanye, severne, v časti Elikesik. Toto antické mesto v oblasti Pamfilya, spomína už aj Strabon – známy geograf tohto obdobia. Hovorí o ňom, ako o meste bohatom na cédrové drevo, využívané pri stavbe lodí. Ruiny hradieb obopínajúce mesto ešte stále vidieť na povrchu. Mesto má aj veľké pohrebisko. Archeologické výskumy však viac nešpecifikujú históriu mesta.
Fotografie : Haşim YETKİN