THE ANCIENT CITY OF COLYBRASSUSMesto sa nachádza 30 km severne od Alanye, v štvrti Bayır. Ostatky mesta, ktoré nájdete, majú charakter rímskeho obdobia. Epitafy, ktoré tu nájdete vo veľkom množstve, informujú čitateľa o rôznych súťažiach a štruktúrach postavených v meste. Nachádza sa tu aj hrobka so schodiskom vytesaným do skaly, početné množstvo sarkofágov, roztrúsených v rozvalinách mesta, ktoré archeologickými štúdiami neboli bližšie špecifikované.  
Fotografie : Haşim YETKİN