THE ANCIENT CITY OF ADANDA-LAMUSNachádza sa 55 km východne od Alanye a 2 km severne od dediny Adanda. Rozkladá sa na dvoch cípoch vysokého, strmého vrcholu hory. Sú tu dva chrámy, z toho jeden nesie meno rímskeho cisára Vespasiana a druhý meno Titusa. Na východnom kopci nájdete miestnosti vytesané do skaly, pohrebisko, veľké hrobky a sarkofágy.