KARGI INNKaravansaraje sú často označované v skratke ako Han. Boli stavané za vlády Seldžukov a slúžili ako chránené miesta pre odpočinok a nocľah obchodníkov a ľudí putujúcich po obchodných cestách. Vzdialenosť medzi Seldžuckými Karavansarajmi bola meraná v hodinách, a to 9 hodín chôdze ťavy, alebo 40 km. Tieto cesty spájali významné obchodné mestá.