ATATURK´S HOUSE AND MUSEUM IN ALANYAJedná sa o bežný Alanyský dom, v ktorom pobýval Atatürk / Mustafa Kemal, zakladateľ republiky / počas svojej návštevy Alanye, v roku 1935. Nájdete tu jeho osobné veci a taktiež list, ktorý napísal Alanyčanom. Okrem toho, sú tu vystavené veci osobnej potreby, používané v tej dobe a dobové zariadenie.