ARMORYTophane bola postavená pri lodenici, 10 metrov nad morom, na skale v roku 1227. Je to trojposchodová budova stavaná zo štiepených kvádrov, ktorá vyrábala delové gule pre stredoveké vojnové lode. Svojou stavbou bola prispôsobená tak, aby mala obrannú funkciu pre lodenice. V kvádrových otvoroch sa nachádzali chrliče v tvare hlavy leva.